Privacy

Privacy

Wij informeren u hieronder in overeenstemming met de wettelijke vereisten van de wet op de gegevensbescherming (in s. volgens BDSG n.F. en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 'GDPR') over de aard, omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens door ons bedrijf. Dit privacybeleid is ook van toepassing op onze websites en sociale media profielen. Met betrekking tot de definitie van termen als "persoonsgegevens" of "verwerking", verwijzen wij naar Art. 4 AVG.

Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon
Onze controller (hierna "Verantwoordelijk" genoemd) in de Artikel. 4 Zif. 7 GDPR is:

Wijn Bistro Kloster Machern
Bij de Zeltingerbrug
54492 Makers
Algemeen directeur: Olaf Melcher
Register rechtbank: District Court Wittlich
E-mailadres: info@weinbistro-klostermachern.de

Soorten gegevens, verwerkingsdoeleinden en categorieën betrokkenen

In het volgende informeren wij u over de aard, omvang en het doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens.

1. Soorten gegevens die we verwerken
Gebruiksgegevens (toegangstijden, bezochte websites, enz.), communicatiegegevens (IP-adres, enz.),

2. Doeleinden van verwerking per type. 13 buikspieren. 1 c) GDPR
Optimaliseer de website technisch en economisch, maak gemakkelijke toegang tot de website mogelijk, optimaliseer en statistisch evalueren van onze diensten, ondersteun commercieel gebruik van de website, verbeter de gebruikerservaring, maak de website gebruiksvriendelijk, commercieel opererenreclame en website, stel statistieken samen, detecteer de kans op sms'en op teksten, vermijd SPAM en misbruik, klantenservice en klantenservice, behandel contactverzoeken, biedt websites met functies en inhoud, beveiligingsmaatregelen, niet-verstorende, veilige werking van onze website ,

3. Categorieën betrokkenen per soort. 13 buikspieren. 1 (e) GDPR
bezoekers/gebruikers van de website, klanten, geïnteresseerden,

De betrokkenen worden gezamenlijk aangeduid als "gebruikers".

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Hieronder informeren wij u over de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens:

 1. Als wij uw toestemming hebben verkregen voor de verwerking van persoonsgegevens, dan is art dat. 6 ABS. 1 p. 1 aangestoken. a) GDPR-rechtsgrondslag.
 2. Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, die op uw verzoek plaatsvinden, is art. 6 ABS. 1 p. 1 aangestoken. b) GDPR-rechtsgrondslag.
 3. Als de verwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn (bijv. wettelijke bewaarverplichtingen), dit is Art. 6 ABS. 1 p. 1 aangestoken. c) GDPR-rechtsgrondslag.
 4. Wanneer de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen, is de kunst. 6 ABS. 1 p. 1 aangestoken. d) GDPR-rechtsgrondslag.
 5. Indien de verwerking noodzakelijk is om onze of de rechtmatige belangen van een derde te beschermen en niet opweegt tegen uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden in dit verband, dan is art. 6 ABS. 1 p. 1 aangestoken. f) GDPR-rechtsgrondslag.

Openbaarmaking van persoonsgegevens aan derden en verwerkers

Zonder uw toestemming geven wij geen gegevens door aan derden. In dat geval vindt de overdracht plaats op basis van bovengenoemde rechtsgrondslagen, bijv. bij het doorgeven van gegevens aan online betalingsproviders voor de uitvoering van de overeenkomst of door middel van een gerechtelijk bevel of vanwege een wettelijke verplichting om de gegevens te overhandigen met het oog op rechtshandhaving, beveiliging of handhaving van intellectuele eigendomsrechten.
We vertrouwen ook op verwerkers (externe dienstverleners, bijv. webhosting van onze websites en databases) voor de verwerking van uw gegevens. Als gegevens worden doorgegeven aan verwerkers als onderdeel van een overeenkomst voor orderverwerking, gebeurt dit altijd op basis van het type. 28 AVG. We selecteren onze verwerkers zorgvuldig, controleren ze regelmatig en hebben ons een instructierecht gegeven met betrekking tot de gegevens. Bovendien moeten de verwerkers passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen en moeten de regels inzake gegevensbescherming overeenkomstig de regels inzake gegevensbescherming BDSG n.F. en GDPR

Overdracht van gegevens naar derde landen

De goedkeuring van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft één enkele basis gecreëerd voor gegevensbescherming in Europa. Uw gegevens worden daarom voornamelijk verwerkt door bedrijven waarvoor GDPR wordt gebruikt. Als de verwerking door diensten van derden buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte plaatsvindt, moeten zij voldoen aan de bijzondere voorwaarden van hun soort. 44 ff. GDPR. Dit betekent dat de verwerking wordt uitgevoerd op basis van speciale garanties, zoals de officiële erkenning door de EU-Commissie van een niveau van gegevensbescherming dat gelijkwaardig is aan de EU of de naleving van officieel erkende specifieke contractuele verplichtingen, de zogenaamde "modelcontractbepalingen". In het geval van Amerikaanse bedrijven, indiening bij de zogenaamde "Privacy Shield", de EU-VS overeenkomst inzake gegevensbescherming, deze voorwaarden.

Verwijdering van gegevens en opslagtijd

Tenzij uitdrukkelijk vermeld in dit privacybeleid, worden uw persoonlijke gegevens verwijderd of geblokkeerd zodra de toestemming voor verwerking door u wordt ingetrokken of het doel voor de opslag wordt beëindigd of wordt weggelaten. de gegevens zijn niet langer nodig voor het doel, tenzij de verdere opslag ervan noodzakelijk is voor het doel van het bewijs of die in strijd zijn met de wettelijke bewaarverplichtingen. Dit omvat bijvoorbeeld commerciële bewaarverplichtingen voor zakelijke brieven overeenkomstig artikel 257, punt. 1 HGB (6 jaar) en belastinginhoudingsverplichtingen overeenkomstig artikel 147 para. 1 AO van documenten (10 jaar). Wanneer de voorgeschreven bewaartermijn afloopt, worden uw gegevens geblokkeerd of verwijderd, tenzij opslag nog steeds nodig is voor het sluiten van het contract of voor de uitvoering van het contract.

Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Levering van onze website en het aanmaken van logbestanden

 1. Als u onze website alleen gebruikt voor informatiedoeleinden (d.w.z. geen registratie of andere overdracht van informatie), verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server verzendt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens:
  • IP-adres;
  • De internetprovider van de gebruiker;
  • de datum en het tijdstip van het gesprek;
  • Browsertype;
  • Taal- en browserversie;
  • Inhoud van het gesprek;
  • Tijdzone;
  • Status van toegang/HTTP-statuscode;
  • Hoeveelheid gegevens;
  • Websites waar het verzoek vandaan komt;
  • Besturingssysteem.
  Deze gegevens, samen met andere persoonsgegevens van u, worden niet opgeslagen.
 2. Deze gegevens worden gebruikt voor de gebruiksvriendelijke, functionele en veilige levering van onze website aan u met functies en inhoud, evenals hun optimalisatie en statistische evaluatie.
 3. De rechtsgrondslag hiervoor is ons gerechtvaardigd belang bij gegevensverwerking per type, dat ook in de bovenstaande doeleinden aanwezig is. 6 ABS. 1 p.1 verlicht. f) GDPR.
 4. Om veiligheidsredenen slaan we deze gegevens op in serverlogboekbestanden voor een opslagperiode van 80 dagen. Na deze periode worden ze automatisch verwijderd, tenzij we ze moeten bewaren voor bewijs in het geval van aanvallen op de serverinfrastructuur of andere inbreuken.

Cookies

 1. We gebruiken zogenaamde. Cookies wanneer u onze website bezoekt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser op uw computer opslaat en opslaat. Wanneer u onze website opnieuw bezoekt, bieden deze cookies informatie om u automatisch te herkennen. Cookies omvatten ook de zogenaamde "Gebruikers-id's" waarbij gebruikersinformatie wordt opgeslagen met gepseudonimiseerde profielen. Wij informeren u over het gebruik van cookies voor bovengenoemde doeleinden en hoe u hiertegen bezwaar maakt door middel van een verwijzing naar ons privacybeleid. hun opslag te voorkomen ("opt-out"). De volgende soorten cookies worden onderscheiden:

  • Noodzakelijke, essentiële cookies: Essentiële cookies zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website om bepaalde functies van de website te kunnen bieden, zoals logins, winkelwagentjes of gebruikersvermeldingen, bijvoorbeeld. Over. taal van de website.

  • Sessiecookies: Sessiecookies worden gebruikt om meervoudig gebruik van een aanbieding door dezelfde gebruiker te herkennen (bijv. inloggen om uw inlogstatus te bepalen). Wanneer u onze site opnieuw bezoekt, bieden deze cookies informatie om u automatisch te herkennen. De op deze manier verkregen informatie dient om onze aanbiedingen te optimaliseren en om u gemakkelijker toegang te geven tot onze site. Als u de browser sluit of afmeldt, worden de sessiecookies verwijderd.

  • Permanente cookies: deze cookies blijven ook na het sluiten van de browser opgeslagen. Ze worden gebruikt voor de opslag van login, bereik meting en voor marketing doeleinden. Deze worden automatisch verwijderd na een vooraf bepaalde duur, die kan variëren afhankelijk van de cookie. U cookies op elk gewenst moment verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

  • Cookies van derden (cookies van derden in sb. adverteerders): Afhankelijk van uw wensen u uw browserinstelling configureren en bijv. B. Weiger de acceptatie van cookies van derden of alle cookies. We willen er echter op wijzen dat u mogelijk niet alle functies van deze website gebruiken. Lees meer over deze cookies in de betreffende privacyverklaringen van derden.

 2. Gegevenscategorieën: gebruikersgegevens, cookie, gebruikersnaam (inb. pagina's, apparaatinformatie, toegangstijden en IP-adressen).
 3. Doel van de verwerking: Het doel van de op deze manier verkregen informatie is om onze webaanbiedingen technisch en economisch te optimaliseren en om u in staat te stellen gemakkelijker en veiliger toegang te krijgen tot onze website.
 4. Rechtsgrondslagen: Als wij uw persoonsgegevens verwerken met behulp van cookies op basis van uw toestemming ("opt-in"), dan art. 6 ABS. 1 p. 1 aangestoken. a) GDPR is de wettelijke basis. Anders hebben we een legitiem belang bij de effectieve functionaliteit, verbetering en economische werking van de site, dus in het geval type. 6 ABS. 1 p. 1 aangestoken. f) GDPR is de wettelijke basis. De rechtsgrondslag is ook Art. 6 ABS. 1 p. 1 aangestoken. b) GDPR, als de cookies voor de inleiding van het contract, bijv. geplaatst op bestellingen.
 5. Opslagduur/verwijdering: De gegevens worden verwijderd zodra deze niet langer nodig zijn voor het verzamelen ervan. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het verstrekken van de website, is dit het geval wanneer de betreffende sessie is voltooid. Cookies worden anders opgeslagen op uw computer en verzonden van deze naar onze site. Daarom heb je als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, u de overdracht van cookies uitschakelen of beperken. Cookies die al zijn opgeslagen, kunnen te elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch. Als cookies worden gedeactiveerd voor onze website, kunnen alle functies van de website niet langer volledig worden gebruikt.

  Hier vindt u informatie over het verwijderen van cookies per browser:

  Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

  Safari: https://support.apple.com/de-at/guide/safari/sfri11471/mac

  Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-und-website-daten-in-firefox-loschen

  Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-at/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

  Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/de-at/help/4027947/windows-delete-cookies

 6. Oppositie en opt-out: U over het algemeen voorkomen dat de opslag van cookies op uw harde schijf, ongeacht de toestemming of wettelijke toestemming, door te selecteren Accepteer geen cookies in uw browserinstellingen. Dit kan echter resulteren in een functionele beperking van onze aanbiedingen. U cookies van derden gebruiken voor reclamedoeleinden via een "Opt-out" via deze Amerikaanse website (https://optout.aboutads.info) of deze Europese website (http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/).

Oplossingen voor cookietoestemming

Usercentrics Consent Management Platform

 1. We hebben het Usercentrics Consent Management Platform (dienstverlener: Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München) geïntegreerd als een consent management service op onze website.
 2. Gegevenscategorieën en beschrijving van de gegevensverwerking: cookies, datum en tijdstip van bezoeken, apparaatinformatie, browserinformatie, geanonimiseerd IP-adres, opt-in- en opt-outgegevens. Via deze dienst kunnen wij uw toestemming verkrijgen voor de opslag van cookies en deze ook documenteren. Daarnaast wordt een cookie opgeslagen in uw browser om u de toestemming te geven die u hebt gegeven of om hun intrekking toe te wijzen. Hieronder vindt u meer informatie in de gegevensbeschermingsverklaring van de gegevensverwerker Usercentrics: https://usercentrics.com/privacy-policy/
 3. Doeleinden van gegevensverwerking: naleving van wettelijke verplichtingen, toestemmingsopslag.
 4. Rechtsgrondslagen: De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met art. 6 ABS. 1 p. 1 aangestoken. f) GDPR en de nakoming van wettelijke verplichtingen uit hoofde van art. 6 ABS. 1 p. 1 aangestoken. c) AVG.
 5. Opslagtijd: Sla de gegevens op totdat u de CMP-cookie in uw browser verwijdert of het doel voor gegevensopslag wordt weggelaten. Het intrekkingsdocument van een voorafgaande toestemming wordt bewaard voor een periode van drie jaar. Enerzijds is opslag gebaseerd op onze verantwoording in overeenstemming met art. 5 buikspieren. 2 GDPR. Dit verplicht om te voldoen aan de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De opslag bevindt zich daarentegen in de reguliere verjaringstermijn overeenkomstig artikel 195 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) van drie jaar. Deze verjaringstermijn begint aan het einde van het jaar waarin de vordering is ontstaan (artikel 199 van het Duitse burgerlijk wetboek). De verjaringstermijn van drie jaar begint dan ook op 31,12. en eindigt drie jaar later op 31.12., 24.00.
 6. Gegevensoverdracht/ontvangercategorie: CMP-provider. We hebben daarom een contract voor orderverwerking per type. 28 GDPR met de gegevensverwerker.

Gebruik van blogfuncties / opmerkingen

 1. U openbare opmerkingen maken op onze blog, die artikelen over onderwerpen op onze website bevat. U een pseudoniem gebruiken in plaats van een gewone naam. Uw bijdrage wordt dan gepubliceerd onder het pseudoniem. Het e-mailadres is verplicht, alle andere informatie is vrijwillig.
 2. Wanneer je een reactie plaatst, slaan we je IP-adres op met datum en tijd, die we na 80 dagen verwijderen. De opslag dient het gerechtvaardigdbelang van de verdediging tegen het gebruik van derden bij de publicatie van illegale of onware inhoud door u. Wij slaan uw e-mailadres op om contact met u op te nemen voor het geval derden bezwaar maken tegen uw opmerkingen.
 3. Rechtsgrondslagen zijn kunst. 6 ABS. 1 p. 1 aangestoken. b) en f) AVG.
 4. We beoordelen uw opmerkingen niet vóór publicatie. In geval van klachten van derden behouden wij ons het recht voor om uw opmerkingen te verwijderen. Wij geven de gegevens niet door aan derden, tenzij het noodzakelijk is om onze vorderingen na te streven of er een wettelijke verplichting is (art. 6 ABS. 1. Verlicht. c) GDPR).
 5. De gegevens worden verwijderd zodra ze worden gebruikt voor het verzamelen of uitvoering van het contract is niet langer nodig omdat het contract is beëindigd.

Contact via contactformulier / E-mail / Fax / Post

 1. Wanneer u contact met ons opneemt via contactformulier, fax, post of e-mail, worden uw gegevens verwerkt met het oog op de verwerking van het contactverzoek.
 2. De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is art als u uw toestemming hebt gegeven. 6 ABS. 1 p. 1 aangestoken. a) AVG. De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens die worden verzonden in het kader van een contactverzoek of e-mail, brief of fax is art. 6 ABS. 1 p. 1 aangestoken. f) GDPR. De voor de verwerking en opslag van de gegevens heeft de verantwoordelijke voor de verwerking en opslag van de gegevens een gerechtvaardigd belang om verzoeken van de gebruikers te kunnen beantwoorden, bewijsmateriaal te beschermen om redenen van aansprakelijkheid en, indien nodig, om te voldoen aan haar wettelijke bewaarverplichtingen in het geval van zakelijke brieven. Als het contact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking de aard. 6 ABS. 1 p. 1 aangestoken. b) GDPR.
 3. We kunnen uw gegevens en contactverzoek opslaan in ons Customer Relationship Management System (CRM-systeem) of een vergelijkbaar systeem.
 4. De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel van hun verzameling. Voor de persoonsgegevens uit het invoerformulier van het contactformulier en de gegevens die per e-mail worden verzonden, is dit het geval wanneer het desbetreffende gesprek met u is beëindigd. Het gesprek eindigt wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de feiten in kwestie eindelijk zijn opgehelderd. verzoeken van gebruikers die een account of contract met ons, slaan we op tot het verstrijken van twee jaar na de beëindiging van het contract. In het geval van wettelijke archiveringsverplichtingen vindt de schrapping plaats na het verstrijken ervan: het einde van de commerciële (6 jaar) en de belastingwet (10 jaar) bewaarverplichting.
 5. U hebt de mogelijkheid om op elk moment toestemming te verkrijgen op basis van type. 6 ABS. 1 p. 1 aangestoken. a) de AVG in te trekken voor de verwerking van persoonsgegevens. Als u per e-mail contact met ons opneemt, u op elk gewenst moment bezwaar maken tegen de opslag van persoonsgegevens.

Telefonisch contact opnemen

 1. Wanneer u telefonisch contact met ons opneemt, wordt uw telefoonnummer verwerkt voor de verwerking van het contactverzoek en de verwerking ervan en wordt het tijdelijk opgeslagen in het RAM/cache van het telefoonapparaat/ display of Weergegeven. De opslag wordt uitgevoerd om redenen van aansprakelijkheid en zekerheid om de oproep te kunnen bewijzen en om economische redenen om een terugroepactie mogelijk te maken. In het geval van ongeautoriseerde reclamegesprekken blokkeren we de telefoonnummers.
 2. De wettelijke basis voor de verwerking van het telefoonnummer is art. 6 ABS. 1 p. 1 aangestoken. f) GDPR. Als het contact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking de aard. 6 ABS. 1 verlicht. b) GDPR.
 3. De apparaatcache slaat de oproepen 80 dagen op en overschrijft of verwijdert geleidelijk oude gegevens, wanneer het apparaat wordt verwijderd, worden alle gegevens verwijderd en wordt het geheugen Vernietigd. Vergrendeld telefoonnummer wordt jaarlijks gecontroleerd op de noodzaak van blokkering.
 4. U voorkomen dat het telefoonnummer wordt weergegeven door te bellen met het telefoonnummer onderdrukt.

Google Analytics

 1. We hebben de website analyse tool "Google Analytics" (serviceprovider: Google Ireland Limited, registratienummer: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) op onze website geïntegreerd.
 2. Gegevenscategorieën en beschrijving van gegevensverwerking: gebruikersnaam, IP-adres (geanonimiseerd). Wanneer u onze website bezoekt, plaatst Google een cookie op uw computer om uw gebruik van onze website te kunnen analyseren. We hebben IP-anonimisering "anonimiserenIP" ingeschakeld, waarbij de IP-adressen alleen op verkorte wijze worden verwerkt. Op deze website wordt uw IP-adres daarom door Google afgekapt in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Server van Google in de VS verzonden en daar afgekapt. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken voor de evaluatie van uw gebruik van de website, het opstellen van rapporten over websiteactiviteiten en het leveren van andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik aan de controller. We hebben ook cross-device analyse van websitebezoekers mogelijk gemaakt, die beschikbaar is via een zogenaamde gebruikers-ID wordt uitgevoerd. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden in het kader van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Meer informatie over gegevensgebruik in Google Analytics vindt u hier: https://www.google.com/analytics/terms/de.html (Gebruiksvoorwaarden van Analytics), https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de (Informatie over gegevensbescherming voor Analytics) en het privacybeleid van Google https://policies.google.com/privacy.
 3. Doel van de verwerking: Het gebruik van Google Analytics dient het doel van de analyse, optimalisatie en verbetering van onze website.
 4. Rechtsgrondslagen: Als u uw toestemming ("Opt-in") hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens door middel van "Google Analytics" door de derde partij, dan art. 6 ABS. 1 p. 1 aangestoken. a) GDPR is de wettelijke basis. De wettelijke basis is ook ons gerechtvaardigd belang (de analyse, optimalisatie en verbetering van onze website) in de gegevensverwerking per type. 6 ABS. 1 p.1 verlicht. f) GDPR. In het geval van diensten die in het kader van een contract worden verricht, wordt de tracking en analyse van het bedrijf van de gebruiker uitgevoerd op basis van het type. 6 ABS. 1 p. 1 aangestoken. b) GDPR om geoptimaliseerde diensten te kunnen aanbieden voor de uitvoering van het contract met de aldus verkregen informatie.
 5. Opslagruimte: de gebruikers-id's die door ons worden verzonden en worden gebruikt met cookies, gebruikers-id's (bijv. gebruikers-ID) of reclame-id's gekoppelde gegevens worden automatisch verwijderd na maanden. Het verwijderen van gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, gebeurt automatisch eenmaal per maand.
 6. Categorie gegevensoverdracht/ontvanger: Google, Ierland en de VS. De verkregen gegevens worden overgebracht naar de VS en daar opgeslagen. Als persoonsgegevens naar de Verenigde Staten worden overgedragen, garandeert de certificering van Google op grond van de Privacy Shield Agreement (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework) de naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. We hebben ook een overeenkomst met Google voor orderverwerking per type. 28 AVG.
 7. Opt-out:
  •U over het algemeen voorkomen dat cookies op uw harde schijf worden opgeslagen door Geen cookies accepteren te selecteren in uw browserinstellingen. Dit kan echter resulteren in een functionele beperking van onze aanbiedingen. U ook voorkomen dat het verzamelen van gegevens gegenereerd door de cookie en in verband met uw gebruik van de website naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google door het downloaden en installeren van de browser plug-in beschikbaar op de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

  •Als alternatief voor de bovenstaande browserplug-in u de verzameling door Google Analytics blokkeren door te[__hier bitte__den Analytics Opt-Out Link Ihrer Webseite einfügen] klikken. Met de klik wordt een "opt-out"-cookie ingesteld, die voorkomt dat uw gegevens worden opgehaald wanneer u deze website in de toekomst bezoekt. Deze cookie is alleen van toepassing op onze website en uw huidige browser en duurt alleen tot u uw cookies verwijdert. In dit geval moet u de cookie opnieuw instellen.

  •U gebruikersanalyse op meerdere apparaten deactiveren in uw Google-account onder Mijn gegevens > Persoonlijke gegevens.

Google ReCAPTCHA

 1. We hebben de antispamfunctie "reCAPTCHA" van "Google" op onze website geïntegreerd (provider: Google Ireland Limited, registratienummer: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland).
 2. Gegevenscategorie en beschrijving van gegevensverwerking: Gebruiksgegevens (bijv. website, IP). Door "reCAPTCHA" in onze formulieren te gebruiken, kunnen we bepalen of de input is gedaan door een machine (robot) of een mens. Bij het gebruik van de service, uw IP-adres en, indien van toepassing, gegevens die hiervoor nodig zijn, kunnen worden overgedragen naar Google-servers in de VS.
 3. Doel van de verwerking: om spam en misbruik te voorkomen, evenals ons economisch belang bij het optimaliseren van onze website.
 4. Rechtsgrondslagen: Als u uw toestemming ("Opt-in") hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens door middel van "reCaptcha" door de externe aanbieder, dan Art. 6 ABS. 1 p. 1 aangestoken. a) GDPR is de wettelijke basis. De rechtsgrondslag is ook ons gerechtvaardigd belang bij gegevensverwerking per type, dat in de bovenstaande doeleinden valt. 6 ABS. 1 p.1 verlicht. f) GDPR.
 5. Categorie gegevensoverdracht/ontvanger: externe providers in de Verenigde Staten. Google is gecertificeerd op grond van de Privacy Shield Agreement (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework). Dit zal ervoor zorgen dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd.
 6. Bewaarperiode: tot het verwijderen van cookies door u als gebruiker.
 7. Ga voor meer informatie over Google ReCAPTCHA naar https://www.google.com/recaptcha/ en het privacybeleid van Google op: https://policies.google.com/privacy.

Aanwezigheid op sociale media

 1. We onderhouden social media profielen en/of Fanpages. Wanneer u ons profiel op het betreffende netwerk gebruikt en bekadert, zijn de respectieve kennisgevingen van gegevensbescherming en gebruiksvoorwaarden van het betreffende netwerk van toepassing.
 2. Gegevenscategorieën en beschrijving van gegevensverwerking: gebruiksgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, voorraadgegevens. Bovendien worden de gegevens van gebruikers binnen sociale netwerken meestal verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. U bijvoorbeeld op basis van het gebruiksgedrag en de daaruit voortvloeiende belangen van de gebruikers. De gebruiksprofielen kunnen op hun beurt worden gebruikt om Advertenties binnen en buiten de netwerken waarvan wordt aangenomen dat ze in het belang van de gebruikers zijn. Voor deze doeleinden worden cookies meestal opgeslagen op de computers van de gebruikers, waarbij het gebruiksgedrag van de gebruiker en de belangen van de gebruikers worden opgeslagen. Bovendien kunnen gegevens ook worden opgeslagen in de gebruikersprofielen onafhankelijk van de apparaten die door de gebruikers worden gebruikt (vooral als de gebruikers lid zijn van de respectieve platforms en op hen zijn ingelogd). Voor een gedetailleerde beschrijving van de respectieve verwerkingsmethoden en de opt-out verwijzen we naar de gegevensbeschermingsverklaringen en informatie van de exploitanten van de respectieve netwerken. Wij willen er ook op wijzen dat deze het meest effectief kunnen worden aangevoerd door de aanbieders in het geval van verzoeken om informatie en de bewering van de rechten van de betrokkenen. Alleen de providers hebben toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen directe actie ondernemen en informatie verstrekken. Als je nog hulp nodig hebt, kun je contact met ons opnemen.
 3. Doel van de verwerking: communicatie met gebruikers die verbonden en geregistreerd zijn op sociale netwerken; informatie en reclame voor onze producten, aanbiedingen en diensten; Out-of-representation en image maintenance; Evaluatie en analyse van de gebruikers en inhoud van onze aanwezigheid op sociale media.
 4. Rechtsgrondslagen: De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met art. 6 ABS. 1 p. 1 aangestoken. f) GDPR. Voor zover u ons vertellen of hebben de verwerkingsverantwoordelijke van het sociale netwerk toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens is het type rechtsgrondslag. 6 ABS. 1 p. 1 aangestoken. a) i.V.m. Artikel. 7 AVG.
 5. Gegevensoverdracht/categorie ontvangers: Sociaal netwerk. Voor zover de Amerikaanse aanbieders zijn gecertificeerd op grond van de Privacy Shield Agreement (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework), wordt ervoor gezorgd dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd.
 6. De privacyverklaringen, informatieopties en opt-outopties van de respectieve netwerken /dienstverleners zijn hier te vinden:• Facebook – serviceprovider: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland); Website: www.facebook.com; Privacybeleid: https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads en http://www.youronlinechoices.com; Oppositie: https://www.facebook.com/help/contact/2061665240770586; Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active; Overeenkomst over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens op Facebook-pagina's (art. 26 AVG): https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum, privacyverklaringen voor Facebook-pagina's: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Social media plug-ins

 1. We maken gebruik van social media plug-ins van sociale netwerken op onze website. Daarbij maken we gebruik van de zogenaamde "Two-click solution" shariff door c't of heise.de: https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html; Dienstverlener: Heise Medien GmbH & Co. KG, Karl-Wiechert-Allee 10, 30625 Hannover, Duitsland; Privacybeleid: https://www.heise.de/Datenschutzerklaerung-der-Heise-Medien-GmbH-Co-KG-4860.html.
 2. Gegevenscategorie en beschrijving van gegevensverwerking: gebruiksgegevens, inhoudsgegevens, voorraadgegevens. Wanneer "Shariff" onze website ophaalt, worden er geen persoonlijke gegevens doorgegeven aan de sociale plug-ins van derden. Naast het logo of van het merk van het sociale netwerk, vindt u een slider waarmee u de plug-in activeren door te klikken. Deze activering vormt uw toestemming in de vorm dat de betreffende aanbieder van het sociale netwerk de informatie ontvangt die u hebt geopend op onze website en dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de aanbieder van de plug-in en daar worden opgeslagen. Dit is de zogenaamde "zogenaamde" Cookies van derden. Volgens sommige providers zoals Facebook en XING wordt uw IP onmiddellijk na de enquête geanonimiseerd. De plug-in provider slaat de verzamelde gegevens over de gebruiker op als gebruikersprofielen. U uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door de controller uit te deactiveren.
 3. Doel van gegevensverwerking: het verbeteren en optimaliseren van onze website; Het vergroten van ons bewustzijn via sociale netwerken; Mogelijkheid van interactie met u en de gebruiker via sociale netwerken; Reclame, analyse en/of op maat gemaakte vormgeving van de website.
 4. Rechtsgrondslagen: De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met art. 6 ABS. 1 p. 1 aangestoken. f) GDPR. Voor zover u ons vertellen of hebben de verwerkingsverantwoordelijke van het sociale netwerk toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens is het type rechtsgrondslag. 6 ABS. 1 p. 1 aangestoken. a) i.V.m. Artikel. 7 AVG. In het geval van precontractuele vragen of bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor de uitvoering van het contract, art. 6 ABS. 1 p. 1 aangestoken. b) GDPR-rechtsgrondslag.
 5. Gegevensoverdracht/categorie ontvangers: sociaal netwerk; voor zover de Amerikaanse aanbieders zijn gecertificeerd op grond van de Privacy Shield-overeenkomst (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework), wordt ervoor gezorgd dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd.
 6. Gebruikte sociale netwerken en tegenstrijdigheden: We verwijzen naar de respectieve gegevensbeschermingsverklaringen van de sociale netwerken met betrekking tot het doel en de reikwijdte van het verzamelen en verwerken van gegevens. Daarnaast vindt u ook informatie over uw rechten en het instellen van opties voor de bescherming van uw persoonsgegevens. U heeft het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u rechtstreeks contact opnemen met de betreffende plug-in provider om deze rechten uit te oefenen.

Facebook

 1. We hebben Facebook.com plug-ins van het sociale netwerk op onze website (hoofdkantoor in de EU: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) als onderdeel van de zogenaamde "Two-click solution" van Shariff. Je herkent deze aan het Facebook-logo "f" of 'Leuk', 'Vind ik leuk' of 'Delen'.
 2. Zodra u de Facebook-plug-in opzettelijk activeert, wordt een verbinding van uw browser met de Facebook-servers tot stand gebracht. Hierdoor ontvangt Facebook de informatie, inclusief uw IP, dat u onze website hebt geopend en deze informatie doorstuurt naar Facebook-servers in de VS, waar deze informatie wordt opgeslagen. Als je bent aangemeld bij je account op Facebook, kan Facebook deze gegevens toewijzen aan je account. Bij het gebruik van de functies van de plug-in, bijv. "Vind ik leuk" knop, deze informatie wordt ook overgedragen van uw browser naar de Facebook-servers in de VS en daar opgeslagen, evenals in uw Facebook-profiel en, indien nodig, in uw Facebook-profiel. weergegeven met je vrienden.
 3. Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw rechten in dit verband en het instellen van opties voor de bescherming van uw privacy zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/. Gegevensverzameling op de knop 'Vind ik leuk': https://www.facebook.com/help/186325668085084. Je je instellingen beheren en bezwaar maken met betrekking tot het gebruik van je profielgegevens voor advertentiedoeleinden op Facebook: https://www.facebook.com/ads/preferences/.
 4. Als je je afmeldt bij Facebook voordat je onze website bezoekt en je cookies verwijdert, worden er geen gegevens over het bezoek aan onze website toegewezen aan je profiel op Facebook wanneer je de plug-in activeert.
 5. Facebook heeft zich bij het Privacy Shield aangemeld om ervoor te zorgen dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 6. Overeenkomst over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens op Facebook-pagina's (art. 26 AVG): https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum, privacyverklaringen voor Facebook-pagina's: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Rechten van de betrokkene

 1. Bezwaar of intrekking tegen de verwerking van uw gegevens Voor zover de verwerking op uw toestemming volgens type. 6 ABS. 1 p. 1 aangestoken. a) Art. 7 AVG, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Dit heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die op basis van toestemming wordt uitgevoerd tot de intrekking.

  Voor zover wij de verwerking van uw persoonsgegevens behandelen op basis van de belangenafweging in overeenstemming met Art. 6 ABS. 1 p. 1 aangestoken. (f) ondersteuning van gdpr, u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval als de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract met u, dat door ons wordt gepresenteerd in de volgende beschrijving van de functies. Bij de uitoefening van een dergelijk bezwaar vragen wij u uit te leggen waarom wij uw persoonsgegevens niet zoals wij verwerken. In het geval van uw met redenen omklede bezwaar, zullen we de situatie controleren en ofwel de gegevensverwerking of of toon u onze dwingende redenen om ons te beschermen, daarom blijven we verwerken.

  U op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op reclame en gegevensanalyse. U kosteloos gebruik maken van het bezwaarrecht. U ons informeren over uw reclamebezwaar op de volgende contactgegevens:

  Wijn Bistro Kloster Machern
  Bij de Zeltingerbrug
  54492 Makers
  Hoofd van het bedrijf Olaf Melcher
  Register rechtbank: District Court Wittlich
  E-mailadres: info@weinbistro-klostermachern.de

 2. Recht op informatie
  U heeft het recht om bij ons een bevestiging te vragen of persoonsgegevens over u worden verwerkt. Als dit het geval is, heeft u het recht om informatie over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen, per type. 15 AVG. Dit omvat met name informatie over de verwerkingsdoeleinden, de categorie persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode, de oorsprong van uw gegevens, tenzij ze rechtstreeks van u zijn verzameld.
 3. Recht op correctie
  U hebt het recht om onjuiste gegevens per type te corrigeren of te voltooien. 16 AVG.
 4. Recht om te wissen
  U hebt het recht om uw door ons opgeslagen gegevens te verwijderen in overeenstemming met het type. 17 AVG, tenzij wettelijke of contractuele bewaartermijnen of andere wettelijke verplichtingen of De rechten voor verdere opslag staan hierhaakvoor.
 5. Recht op beperking
  U heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen indien een van de voorwaarden in art. 18 buikspieren. 1 verlicht. a) totdat aan de AVG is voldaan:
  • Als u de juistheid van de persoonsgegevens over u betwist gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;

  • de verwerking is onrechtmatig en u weigert de persoonsgegevens te verwijderen en in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;

  • de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerking, maar deze moet wel doen gelden, uitoefenen of verdedigen, of

  • als u bezwaar maakt tegen de verwerking in overeenstemming met art. 21 sec. 1 GDPR en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen van de controller opwegen tegen uw redenen.

 6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
  U hebt recht op gegevensportabiliteit per type. 20 GDPR, wat betekent dat u de door ons opgeslagen persoonsgegevens in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat ontvangen of de overdracht aanvragen naar een andere controller.
 7. Recht op beroep
  U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun woonplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk.

Veiligheid

Om alle aan ons verstrekte persoonsgegevens te beschermen en ervoor te zorgen dat de regelgeving inzake gegevensbescherming door ons, maar ook door onze externe dienstverleners wordt nageleefd, hebben we passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen. Daarom worden onder andere alle gegevens tussen uw browser en onze server versleuteld verzonden via een beveiligde SSL-verbinding.

Vanaf: 11 mei 2020

Bron: Privacybeleid GDPR Patterns of Juraforum.de

error: Sorry, geschützter Inhalt