Impressum

Olaf Melcher
Weinbistro Kloster Machern
An der Zeltingen Brück
54492 Machern


Telefoon: 06532 953 9990E
-mail: info@weinbistro-klostermachern.deVATing
tax ID:BTW identif
ication number according section 27a of the German Value Tax Act: Superv

isory Authority: following


Verantwoordelijk voor de inhoud (volgens Sectie 55 para. 2 RStV):
De heer Olaf Melc
herBij de Zeltinger Brid
ge54492 Makers


Kennisgeving onder online geschillenbeslechtingsv
erordeningVolgens de toepasselijke wetgeving zijn we verplicht consumenten te informeren ove
r het bestaan van het European Online Dispute Resolution Platform, dat kan worden gebruikt voor geschille
nbeslechting zonder dat een rechter hoeft in te grijpen. De Europese Commissie is verantwoordelijk v
oor de oprichting van het platform. Het European Online Dispute Resolution Platform is hier te vinden:
http://ec.europa.eu/odr. Onze e-mail luidt: info@weinbistro-klostermachern.deWe will
en er echter op wijzen dat we niet bereid zijn om deel te nemen aan de geschillenbeslechtingsprocedure in het
kader van het Europees Platform voor onlinegeschillenbeslechting. Gebruik onze bovenstaande e-mai
l en telefoonnummer.Disclaimer –
juridische mededelingen Sect
ie 1 Waarschuwing over
contentDe gratis en vrij toegankelijke inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zo
rg samengesteld. De aanbieder van deze website garandeert echter niet de juistheid e
n actualiteit van de gratis en vrij toegankelijke journalistieke gidsen en nieuws. De genoem
de bijdragen wijzen op de mening van de respectieve auteur en niet altijd de mening van
de leverancier. De loutere toegang tot de gratis en vrij toegankelijke inhou
d creëert geen contractuele relatie tussen de gebruiker en de
aanbieder, in dit opzicht
is er geen
bereidheid van de aanbieder om rechten te verbinden.. Deze websites zijn onderworpen aan de aan
sprakelijkheid van de respectieve exploitanten. Bij het koppelen van de externe links voor de eerste keer, de provider control
eerde de externe inhoud om te zien of er sprake waren van juridische schendingen. Op dat moment waren er geen dui
delijke schendingen van de wet. De aanbieder heeft geen invloed op het huidige en toekomstige ontwerp
en de inhoud van de gelinkte pagina's. Het instellen van externe koppelingen betekent niet d
at de provider de inhoud achter de referentie of koppeling aanneemt. Constante controle van de

error: Sorry, geschützter Inhalt